По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., доп., ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ