Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 63 от 16 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 септември 2011 г., изм., ДВ, бр. 36 от 11 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г., доп., ДВ, бр. 37 от 29 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 12 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 28 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 51 от 28 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 21 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 28 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., доп., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 70 от 24 август 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) С правилника се уреждат обществени отношения, свързани със:
1. условията и реда за провеждане на конкурсите за приемане на военна служба, както и за придобиване и повишаване на военната квалификация на лицата, приети на военна служба;
2. условията и реда за сключване, изменение и прекратяване на договора за военна служба;

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...