По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ДВ. бр. 65 от 11.08.2017г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 4 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 63 от 16 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 11 август 2017 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния военноисторически музей (НВИМ).

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!