По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г. ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЪТЯ И В ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 АВГУСТ 2009 г. ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЪТЯ И В ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ДВ. бр. 54 от 09.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 4 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 22 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 20 Април 2018 г., доп., ДВ, бр. 54 от 9 Юли 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видът и мястото на извършване на контролни проверки;
2. организацията и извършването на контролните проверки;
3. обхватът и елементите на контролните проверки;
4. събирането, обобщаването и предаването на информация за резултатите от контролните проверки;
5. системата за класифициране на превозвачите и на лицата, извършващи автомобилни превози на пътници и товари за собствена сметка.