Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 г.)

ДВ. бр. 67 от 04.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 53 от 11 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 70 от 6 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 42 от 27 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 29 от 31 март 2003 г., доп., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 71 от 30 август 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 29 от 6 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 88 от 10 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 23 от 22 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 32 от 19 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 80 от 16 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г., изм., ДВ, бр. 98 от 17 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 28 юли 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4 август 2023 г.

 

Глава първа.
БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 г.)

Раздел I.
Общи разпоредби

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...