Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 1996 Г. ЗА РЕДА ЗА КООРДИНАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЛЕН НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (СТО)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте продукта ни с БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 1996 г. ЗА РЕДА ЗА КООРДИНАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЛЕН НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (СТО)

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 1997 г., изм., ДВ, бр. 45 от 7 юни 1997 г., изм., ДВ, бр. 4 от 12 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 27 от 25 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 89 от 8 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 40 от 16 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) С това постановление се определя редът за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО), предвидени във:
1. (доп., ДВ, бр. 27 от 2003 г.) Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, подписано на 15 април 1994 г. в Маракеш, наричано по-нататък "Споразумението за създаване на СТО";
2. Протокола за присъединяването на Република България към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, подписан на 2 октомври 1996 г. в Женева;
3. (изм., ДВ, бр. 27 от 2003 г.) Споразумението за търговията с граждански самолети - Анекс 4 (a) към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация.
(2) Изпълнението на задълженията по ал. 1 се осъществява чрез:
1. (изм., ДВ, бр. 27 от 2003 г.) приемане на нормативни актове по прилагане на споразуменията и свързаните с тях правни актове, включени в приложение 1А "Многостранни споразумения по търговията със стоки", приложение 1Б "Общо споразумение по търговията с услуги" и приложение 1В "Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост" към Споразумението за създаване на СТО;
2. изменение и допълнение на действащи нормативни актове с цел съобразяване с правилата, дисциплините и ангажиментите по споразуменията по ал. 1;
3. участие в работата на общите, специализираните и работните органи на СТО;
4. изготвяне и представяне на нотификации;
5. създаване и функциониране на информационни центрове;
6. предприемане на други действия, необходими за прилагането и администрирането от страна на Република България на споразуменията по ал. 1.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...