По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА И ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2009 г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА И ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

ДВ. бр. 7 от 24.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 89 от 12 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 40 от 27 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 77 от 3 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 105 от 6 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 33 от 8 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 92 от 27 ноември 2015 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Закрива Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...