По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ДВ. бр. 7 от 24.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 64 от 19 август 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 64 от 19 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 77 от 3 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 8 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27 ноември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...