По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № ІЗ-417 ОТ 10 МАРТ 2010 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР ПРИ ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ИНСТРУКЦИЯ № ІЗ-417 ОТ 10 МАРТ 2010 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР ПРИ ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

ДВ. бр. 5 от 17.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 42 от 4 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 57 от 26 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 52 от 30 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази инструкция се регламентират организацията и технологията на работа при издаване на българските лични документи в звената "Български документи за самоличност" (БДС) в районните управления на Министерството на вътрешните работи (РУ на МВР), Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на МВР (ОДМВР), в дирекция "Български документи за самоличност" (ДБДС) - МВР, звената "Миграция" при СДВР/ОДМВР, дирекция "Миграция" (ДМ) - МВР, и в звената "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР.