По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 1 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 1 АПРИЛ 2010 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

ДВ. бр. 49 от 12.06.2018г.

Обн., ДВ, бр. 27 от 9 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 78 от 29 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на отбраната.