По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-12 ОТ 12 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № Н-12 ОТ 12 АПРИЛ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

ДВ. бр. 66 от 10.08.2018г.

В сила от 27.04.2010 г.
Обн., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., доп., ДВ, бр. 66 от 10 Август 2018 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...