Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 46 от 26.05.2023г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 14 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 3 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 8 юли 2014 г., доп., ДВ, бр. 86 от 17 октомври 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 31 от 19 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 25 октомври 2016 г., доп., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 96 от 20 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 67 от 13 август 2021 г., изм., ДВ, бр. 81 от 28 септември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 14 октомври 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 26 май 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) (1) Тази наредба регламентира условията, размерите и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения за:
1. специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. специфични условия на труд на цивилните служители, работещи по трудово правоотношение в Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда.
(2) (изм., ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Алинея 1 не се прилага по отношение на военнослужещите и цивилните служители от Служба "Военно разузнаване" и служба "Военна полиция".

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...