По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

ДВ. бр. 40 от 19.05.2017г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 14 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 май 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.
(2) Медицинската експертиза е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017