По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ОТ 2010 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

ДВ. бр. 40 от 19.05.2017г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 14 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 май 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.
(2) Медицинската експертиза е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017