По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ДВ. бр. 100 от 24.11.2020г.

Обн., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 25 септември 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 24 ноември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за:
1. производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
2. търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
3. придобиване, съхранение и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия и за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия и боеприпаси за тях;
4. транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия и огнестрелни оръжия и боеприпаси както на територията на Република България, така и от и до територията на други държави членки;
5. внос, износ и транзитен превоз през територията на Република България на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
6. извършване на ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси;
7. бракуване и унищожаване на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси;
8. утилизация на оръжия и боеприпаси;
9. осъществяване на контрол върху дейностите с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
(2) Разпоредбите на този закон се прилагат и за основните компоненти, както и за частите на огнестрелните оръжия.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...