По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР

ДВ. бр. 6 от 22.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 19 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 8 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 46 от 19 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Антидопинговия център, наричан по-нататък "центъра".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...