Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 23 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН И КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МОРСКА СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте продукта ни с БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 23 НОЕМВРИ 2010 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН И КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МОРСКА СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

Обн., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

 

history Чл. 1. Приема Наредба за опазване на околната среда в морските води.

history Чл. 2. (1) Създава Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море, наричан по-нататък "съвета", като орган на Министерския съвет за управление, координация и контрол на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки за постигане на добро екологично състояние на морската околна среда.
(2) Съветът:
1. разглежда и съгласува проекта на Морска стратегия с програма от мерки и ги представя чрез министъра на околната среда и водите за приемане от Министерския съвет;
2. разглежда и приема двугодишните доклади за изпълнението на програмата от мерки и ги представя чрез министъра на околната среда и водите за одобряване от Министерския съвет;
3. координира дейността на администрациите, заинтересуваните лица и други структури на управление, свързана с изпълнението на Морската стратегия и програмата от мерки;
4. консултира, съгласува и подпомага сътрудничеството между юридическите и физическите лица, ангажирани с разработването, обсъждането и изпълнението на Морската стратегия и програмата от мерки;
5. наблюдава и анализира хода на изпълнението на Морската стратегия и програмите от мерки.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...