По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ДВ. бр. 66 от 10.08.2018г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 91 от 18 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, функциите и числеността на персонала на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), наричана по-нататък "агенцията".
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...