По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 20 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 20 ЮНИ 2011 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ДВ. бр. 66 от 10.08.2018г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 71 от 13 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 94 от 24 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 2 от 3 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 64 от 3 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...