По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 20 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 20 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2011 г. ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ

ДВ. бр. 7 от 24.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 73 от 20 септември 2011 г., изм., ДВ, бр. 93 от 11 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 30 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата за безопасност и стандартите за нови и съществуващи пътнически кораби, включително и високоскоростни пътнически кораби, плаващи под българско знаме и извършващи вътрешни превози.
(2) Наредбата се прилага и в случаите, когато кораби, плаващи под чуждо знаме, извършват вътрешни превози.
(3) Наредбата се прилага и в случаите, когато ро-ро пътнически кораби независимо от знамето, под което плават, извършват международни превози по редовна линия от или за българско пристанище.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...