По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ

ДВ. бр. 50 от 15.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 87 от 4 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 97 от 8 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 11 септември 2015 г., доп., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г., доп., ДВ, бр. 88 от 23 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г., доп., ДВ, бр. 50 от 15 юни 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
(2) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци съгласно приложенията към чл. 3.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...