По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 5 от 17.01.2014г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 5 от 18 януари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2014 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!