Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

ДВ. бр. 67 от 04.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4 август 2023 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...