По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

ДВ. бр. 79 от 21.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 5 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 15 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 72 от 31 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Националния фонд "Култура".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...