По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 9 от 3 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 15 март 2016 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 27 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 4 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 Март 2020 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 Юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти;
2. туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното управление;
3. правомощията на държавните органи, териториалните органи на изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...