По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 24 от 18 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 84 от 10 октомври 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 27 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С правилника се уреждат структурата и организацията на работа на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, наричан по-нататък "Националния съвет", и на неговата администрация.
(2) Националният съвет е със статут на държавна комисия.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...