По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

ДВ. бр. 97 от 10.12.2019г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 30 април 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2019 г.

 

Раздел I.
Такси за одобряване на типа, за проверка и за експертиза на средства за измерване по Закона за измерванията

history Чл. 1. За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ) и на представените документи към него, за продължаване срока на валидност на одобрения тип и за допълнение към удостоверението за одобрен тип се събира такса 500 лв.