По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 39 от 16.05.2017г.

Обн., ДВ, бр. 80 от 13 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 20 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 39 от 16 май 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, организацията на дейността, функциите и числеността на Министерството на външните работи, наричано по-нататък "министерството".

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017