По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ДВ. бр. 48 от 08.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 64 от 21 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 11 от 31 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 1 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 25 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 21 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 2 октомври 2020 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., доп., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на отбраната, наричано по-нататък "министерството".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...