По вид документ > Нормативни актове > Кодекси > ИЗБОРЕН КОДЕКС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ИЗБОРЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 21 от 12.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 26 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 28 октомври 2016 г., доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 20 от 7 март 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 94 от 13 Ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 11 Декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 Март 2019 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ