Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 67 от 04.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., доп., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 26 от 28 март 2017 г., доп., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 2 октомври 2020 г., доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., доп., ДВ, бр. 22 от 18 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 56 от 19 юли 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г., доп., ДВ, бр. 48 от 2 юни 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4 август 2023 г.

 

Част първа.
ПРИНЦИПИ, ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...