Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-310 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121З-310 ОТ 17 ЮЛИ 2014 г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 47 от 22.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 21 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 104 от 16 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 май 2020 г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) С тази наредба се определят условията и редът за преназначаване, както и редът за временно преназначаване на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...