По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 22 от 14.03.2017г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 28 от 17 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 1 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 75 от 29 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 85 от 3 ноември 2015 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 4 от 13 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 14 март 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР), управлението и дейностите на структурите и общата щатна численост на Министерството на вътрешните работи.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!