По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ

ДВ. бр. 62 от 27.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 15 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 2 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за издаване на визи от Република България за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване или за летищен транзит.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...