По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО - отм
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

ДВ. бр. 76 от 12.09.2014г.

Обн., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с организацията, дейността, функциите и числеността на работещите в Патентното ведомство на Република България, наричано по-нататък "ведомството", и на неговите основни административни звена.