По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ДВ. бр. 28 от 05.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 73 от 20 септември 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 3 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 Януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 Септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 Април 2019 г.

 

Дял първи.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ