По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-617 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗВЪНЩАТНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, РЕДА ЗА ВПИСВАНЕТО ИМ, ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ И РЕД ЗА КООРДИНАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ДЕЙНОСТТА ИМ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121з-617 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗВЪНЩАТНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, РЕДА ЗА ВПИСВАНЕТО ИМ, ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ И РЕД ЗА КООРДИНАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ДЕЙНОСТТА ИМ

ДВ. бр. 84 от 10.10.2014г.

Обн., ДВ, бр. 84 от 10 октомври 2014 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи (МВР), реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...