По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

ДВ. бр. 65 от 16.08.2019г.

Обн., ДВ, бр. 108 от 30 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 82 от 23 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 86 от 6 ноември 2015 г., изм., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 65 от 16 август 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на икономиката.