По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН

ДВ. бр. 14 от 15.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.