По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № 545 ОТ 28 ЮНИ 2004 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 76 ОТ 2011 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕШЕНИЕ № 545 ОТ 28 ЮНИ 2004 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 76 ОТ 2011 г.)

ДВ. бр. 73 от 17.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 9 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 16 от 21 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 25 септември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 5 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 25 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 23 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 6 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 5 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2019 г.

 

history На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ: