По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДВ. бр. 15 от 21.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 29 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 5 от 15 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на служителите на Министерството на правосъдието, наричано по-нататък "Министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.