По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1008 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРА НА СТИПЕНДИИ НА КУРСАНТИТЕ В АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 ОТ 24 АВГУСТ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРА НА СТИПЕНДИИ НА КУРСАНТИТЕ В АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

ДВ. бр. 4 от 15.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 1 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г.

 

history Чл. 1. С тази инструкция се определят условията, редът за получаване и размерът на стипендиите на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи (МВР) - редовна форма на обучение, както и условията и редът за получаване на полагащото им се униформено облекло.

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 4 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Базата за определяне на стипендиите на курсантите е базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност в Министерството на вътрешните работи, която се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, съгласно чл. 177 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...