Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-1010 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 24 АВГУСТ 2015 г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 79 от 15.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г., доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 1 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 15 септември 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, видът на униформеното облекло, редът за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители;
2. структурите, чиито служители, полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението изпълняват служебните си задължения в работно облекло за служебно ползване, видът на работното облекло, редът за носенето и сроковете за ползването му;
3. видът и моделът на униформеното облекло за курсантите от Академията на МВР (АМВР) и сроковете за ползването му.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...