По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018г.

Обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Предмет на закона