По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 82 от 18.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., доп., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 18 септември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Предмет на закона

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...