По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

ДВ. бр. 37 от 07.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Приложно поле

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...