По вид документ > Нормативни актове > Кодекси > КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

ДВ. бр. 42 от 28.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 7 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 42 от 28 Май 2019 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ