Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Кодекси > КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

ДВ. бр. 68 от 08.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 7 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 42 от 28 Май 2019 г., изм., ДВ, бр. 83 от 22 Октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 26 от 22 Март 2020 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 Юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 25 Февруари 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29 Март 2022 г., изм., ДВ, бр. 66 от 1 Август 2023 г., доп., ДВ, бр. 68 от 8 Август 2023 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...