По тематика > Обществени поръчки > Нормативни актове > ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДВ. бр. 107 от 18.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г.

 

Част първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...