Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Обществени поръчки > Нормативни актове > ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 62 от 5 Август 2022 г.

 

Част първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...