По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2016 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

ДВ. бр. 85 от 12.10.2021г.

Обн., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 84 от 25 октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 36 от 14 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 1 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 11 май 2021 г., изм., ДВ, бр. 85 от 12 октомври 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Утвърждава единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с базов компонент за един лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални/музикални продукти, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) драматични театри - по 3,00 лв. за 1 лв. приходи;
2. (нова, ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) драматично-куклени театри:
а) (изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по 3,00 лв. за 1 лв. приходи от драматичен продукт;
б) (изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по 3,50 лв. за 1 лв. приходи от куклен продукт;
3. (предишна т. 2, ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) куклени театри - по 3,50 лв. за 1 лв. приходи;
4. (предишна т. 3, ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) филхармонии, опери, музикално-балетни центрове и фолклорни ансамбли - по 6,50 лв. за 1 лв. приходи;
4а. (нова, ДВ, бр. 38 от 2021 г., в сила от 11.05.2021 г.) Софийската опера и балет - по 6,50 лв. за 1 лв. приходи;
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм., ДВ, бр. 38 от 2021 г., в сила от 11.05.2021 г.) музикално-драматични театри, театрално-музикални центрове и експериментални институти - по 4,50 лв. за 1 лв. приходи;
6. (предишна т. 5, ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) симфониети - по 8,50 лв. за 1 лв. приходи;
7. (нова, ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) театрално-музикални продуцентски центрове:
а) (изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по 6,50 лв. за 1 лв. приходи от музикалния продукт;
б) (изм., ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по 3,00 лв. за 1 лв. приходи от театралния продукт.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...